Ypsilon dreigt structurele korting van 85.000 euro

Ypsilon hangt de komende jaren een structurele korting boven het hoofd van maar liefst  85.000 euro per jaar. Van de 120.000 euro die de vereniging nu nog aan subsidie ontvangt zou ze terugvallen naar een schamele 35.000 in de toekomst. De afbouw gaat bovendien snel: komend jaar gaat ze al terug naar 100.000, in 2013 krijgt ze nog maar 60.000 en vanaf 2014 zit de vereniging al op de gevreesde 35.000 euro. Dat is althans het voornemen dat minister Edith Schippers van VWS heeft vastgelegd in een brief aan de Tweede Kamer. De kamer moet eerst nog reageren voordat de regeling van kracht wordt. De belangrijkste plannen en de originele stukken heeft Ypsilon inmiddels op haar site gezet onder www.ypsilon.org/subsidieperikelen.

Gisteren presenteerde minister Schippers van VWS de lang verwachte brief aan de kamer, waarin ze haar toekomstvisie uiteenzette over het subsidiëren van de zogeheten PGO-organisaties: organisaties van Patiënten, Gehandicapten en Ouderen. De plannen betekenen een kaalslag binnen de patiënten- en familiebeweging. De oude systematiek gaat wat VWS betreft helemaal overboord. Allereerst wordt het budget voor PGO-organisaties met 18 miljoen per jaar teruggebracht (van 43 naar 25 miljoen). Ook voor Anoiksis en vele andere patiënten- en familieorganisaties in de GGZ komt de klap hard aan. Veel verenigingen zijn buiten de contributie volledig afhankelijk van overheidssubsidie.

Omdat niet wordt bezuinigd volgens de beproefde ‘kaasschaaf-methode’ heeft de minister in een visiebrief met argumenten proberen te legitimeren. In deze brief, met de cynische titel ‘Bundel je kracht, samen sterk’ staan opmerkelijke zaken. Zo is het aantal leden dat een organisatie heeft voor de minister straks totaal niet meer interessant: iedere organisatie krijgt evenveel, ongeacht de omvang en niveau van activiteiten. Ouderenclubs zijn hierbij uitgezonderd: zij krijgen voortaan niets. Voor zover ze gebreken hebben moeten ze hun heil zoeken bij al bestaande patiëntenorganisaties. Ook de koepels NPCF en CG-Raad gaan (fors) terug naar 1,2 miljoen worden, terwijl de subsidie van het Landelijk Platform GGz en het Platform VG gaandeweg weer wordt opgetrokken naar de € 800.000 die ze in 2010 ook kregen.

Opvallend is verder dat de subsidie voor nog maar 2 van de oorspronkelijke 6 kerntaken is in te zetten: lotgenotencontact en informatievoorziening (voorlichting). Grote afwezige is Belangenbehartiging. Daarvan is het vooral niet de bedoeling dat een club dat nog in zijn eentje doet, leert het document. De minister heeft daarvoor een systeem met ‘vouchers’ bedacht. Elke club krijgt per jaar 1 voucher. Pas als minimaal 7 organisaties hun voucher bij elkaar leggen, mag men een beroep doen op de projectenpot.

ANBI logo