Ypsilon filmt de plannen

 

Klik hier voor het filmpje ‘Ypsilon verzet de bakens’

Een goed leven voor iedereen! Dat is waar Ypsilon op inzet in haar plannen voor de komende jaren. Een open deur? Dat is het voor mensen met psychosegevoeligheid en hun naasten allerminst.
Een goed leven betekent psychose voorkómen bij jonge mensen (preventie), betekent maatwerk bij zorg in de eigen omgeving, betekent ondersteuning van die omgeving en betekent veel aandacht voor patiënten die niet zo gemakkelijk herstellen.
En of u nu familielid of cliënt bent of hulpverlener, maak gebruik van ons aanbod!

Ypsilon zet haar 30-jarige ervaring en grote netwerk in om familieleden verder te helpen, met een luisterend oor, met advies en met nieuw aanbod. Met de loodsfunctie  leidt Ypsilon straks familie naar een oplossing voor ingewikkelde problemen. Ze traint hulpverleners hoe ze goed en gemakkelijk kunnen samenwerken met familieleden. Ze vernieuwt de Triadekaart en de Quickscan GGZ. En Ypsilon omarmt vernieuwers in de GGZ en denkt met ze mee als ze wat toevoegen aan menswaardige en toegankelijke zorg.
Passievolle, presente en professionele zorg voor iedereen!

In de komende drie jaar geeft Ypsilon prioriteit aan 5 thema’s:
1. De kwaliteit van leven als basis van goede zorg en ondersteuning
2. Focus op preventie 3. Baken van bijstand voor de leden
4. Voorop in vernieuwing en innovatie
5. Investeren in samenwerking

Klik hier om het filmpje te bekijken en de plannen te lezen.

Maakt u al gebruik van het aanbod van Ypsilon?

Van de brochures, de trainingen, de adviesdienst en het contact in de regio?

ANBI logo