Ypsilon gouden speld voor Margriet van Pelt

Margriet van Pelt

De Limburgse vrijwilligster Margriet van Pelt heeft gisteren tijdens de jaarlijkse Studiedag de gouden speld van Ypsilon gekregen. De gouden speld is bedoeld voor kaderleden die een lange staat van dienst hebben en als het hen gegeven is voorlopig nog niet te willen stoppen. Met de uitreiking aan Van Pelt eert de vereniging alle mensen die zich al jaren inzetten voor andere familieleden en voor de vereniging. Haar lange staat van dienst maakte dat Margriet van Pelt door andere vrijwilligers in haar omgeving werd voorgedragen.

Margriet van Pelt is alweer jarenlang een van de drijvende krachten in Limburg, vertelde bestuurslid Wies van den Nieuwendijk bij de uitreiking. Samen met een team kaderleden bereikte ze dat de afdelingen al jaren geleden intensief samenwerken. Om de vertegenwoordiging naar buiten goed te regelen, om kennis en ervaring uit te wisselen. Maar ook om de problemen onder de leden goed in kaart te brengen. 

 

Zo werd onder alle Limburgse leden een enquête uitgezet om te kijken wat de ervaringen van de familie met crisissituaties waren. Het leverde een document op dat gebruikt wordt om de crisiszorg te verbeteren, niet alleen in Limburg, maar ook landelijk via de kerngroep crisis.

Van Pelt heeft ook intensieve contacten met de universiteit van Maastricht bevorderd, samengewerkt met Anoiksis, bijgedragen geleverd aan het provinciale patiëntenplatform en de wet cliëntenrechten zorg. Daarnaast zette ze zich in voor het lichamelijk welzijn van patiënten door de aanpak van het metaboolsyndroom op de agenda te zetten. Ze heeft een stichting, Fantastikè, opgezet om kunstwerken van mensen met een psychiatrische beperking of een verleden in de psychiatrie te behouden. Bij de nominatie droegen haar collega-kaderleden nog meer aan, zoals het opzetten van de cursus de Mat, het lidmaatschap van de Ledenraad. Plaatselijk, regionaal en landelijk is zij actief.

Van de Nieuwendijk memoreerde de gedrevenheid, ervaring en kennis van Van Pelt die een diepe indruk op haar maakten. “Helaas kon ze niet op de Studiedag aanwezig zijn vanwege een recente operatie. Maar de commissie vrijwilligersbeleid en het bestuur vonden dat geen reden om haar bijzondere bijdrage aan het werk van Ypsilon vandaag te belonen door haar de gouden speld te geven.”

 
ANBI logo