Ypsilon heet vanaf nu MIND Ypsilon

Vanaf vandaag gaat de vereniging Ypsilon verder onder de naam MIND Ypsilon. Daarmee is Ypsilon de eerste landelijke lidorganisatie van het Landelijk Platform Psychische Gezondheid die deze keuze maakt. De ledenraad van Ypsilon nam het besluit tot naamswijziging enkele maanden geleden omdat ze verwacht dat het voor Ypsilon, en voor haar leden, voordeel oplevert. MIND heeft, zeker op de langere termijn, een grotere naamsbekendheid en een veel groter bereik, verwacht de ledenraad. Daarmee bereiken we een veel grotere groep mensen die Ypsilon hard nodig hebben, maar die ons nu niet weten te vinden. Daarnaast kunnen we als MIND een grotere vuist maken. Naar overheid en gemeenten, de politiek, zorgverzekeraars en hulpverlening.

In de loop van het jaar zal de nieuwe naam op allerlei plekken zichtbaar worden. We zullen het logo, de website, de brochures, folders en flyers geleidelijk aan van de naam MIND Ypsilon gaan voorzien.

Al twee jaar geleden legde Ypsilon in haar meerjarenbeleidsplan vast dat ze niet langer streeft naar een eigen landelijk netwerk, maar juist de verbinding zoekt met groepen en netwerken waar familieleden en cliënten actief zijn. “Ypsilon wil hierin een stuwende kracht zijn.”

De verwachting is dat andere organisaties op korte of langere termijn het voorbeeld van Ypsilon zullen volgen. Uit pure noodzaak, omdat het ledenaantal terugloopt, of juist vanwege de kansen die het biedt. “MIND heeft binnen een paar jaar een grotere naamsbekendheid dan de afzonderlijke organisaties ooit zullen krijgen. Als MIND in het nieuws komt en je heet zelf ook MIND, dan hoef je niks meer uit te leggen: je achterban weet direct dat dat ook afstraalt op jou: jij bent immers óók MIND!”

Ook onder de nieuwe naam blijft MIND Ypsilon zich richten op familie en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. 

Logo MIND

Ook organisatorisch verandert er niets. Ypsilonleden hoeven dus niet bang te zijn dat Ypsilon haar zelfstandigheid kwijtraakt. Niets is minder waar. De kracht van MIND is juist dat de diverse organisaties elkaar versterken in wat ze met elkaar gemeen hebben. Zodat er meer tijd en ruimte overblijft om voor de behoeften en wensen van de specifieke doelgroep, in ons geval de naasten van mensen met psychosegevoeligheid, onze leden, u.

ANBI logo