Ypsilon houdt Wmo-meldpunt in de lucht

Ypsilon houdt haar Wmo-meldpunt in stand. Mensen kunnen hun ervaringen met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij Ypsilon ook na januari blijven melden. De meldingen stromen binnen, aldus Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter: 'Mensen melden uiteenlopende dingen, van 'de bezigheidstherapie van mijn zoon is zomaar gestopt' tot 'mijn gemeente heeft geen beleidsplan Wmo', maar verreweg de meeste mensen melden het gebrek aan communicatie. Zij hebben simpleweg nog niets gehoord, maar zijn wel ongerust. Er zijn ook positieve ervaringen, bijvoorbeeld over ambtenaren die zeer goed op de hoogte zijn.'

De vereniging riep januari uit tot Wmo-maand en startte het meldpunt. Omdat de meldingen blijven komen – voor veel mensen wordt pas langzaamaan duidelijk wat er verandert in de zorg voor hun naaste –  gaat Ypsilon voor onbepaalde tijd door met het meldpunt.

Ypsilon verzamelt de ervaringen en bundelt ze met meldingen die binnenkomen bij het Landelijk Platform GGz. Samen met het LPGGz houdt ze zo vinger aan de pols bij beleidsmakers en politiek. Doel is onmiddellijk actie te kunnen ondernemen als er dingen misgaan. Het meldpunt is toegankelijk voor familieleden, patiënten en hulpverleners.

Vanaf 2015 wordt een groot deel van de zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de gemeenten georganiseerd en gefinancierd. De Wmo moet ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en meer meedoen in de samenleving. De gemeenten voeren via de Wmo taken uit die tot 2015 onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vielen.
Gemeenten bepalen zelf wie de voorzieningen uit de Wmo echt nodig heeft. In een onderzoek, een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ bekijkt de gemeente welke zorg er nodig is en wat cliënt en naasten zelf kunnen doen. Ook ondersteuning voor de mantelzorger is mogelijk.

Naast het meldpunt heeft Ypsilon veel informatie op haar website over de komende hervormingen. Kijk op www.ypsilon.org/hervormingen
Leden van Ypsilon kunnen terecht bij de adviesdienst, telefonisch en online en bij het Ypsilon Kennisnetwerk, waar kaderleden met specialistische kennis hen zo goed mogelijk proberen te helpen.

Leden van Ypsilon kunnen terecht bij de adviesdienst, telefonisch en online en bij het Ypsilon Kennisnetwerk, waar kaderleden met specialistische kennis hen zo goed mogelijk proberen te helpen.

ANBI logo