Ypsilon in geweer tegen onnodige tweede pil Seroquelgebruiker

Een nieuwe maatregel van zorgverzekeraar Achmea kan er onbedoeld toe leiden dat Seroquelgebruikers een dubbele hoeveelheid pillen moeten slikken. Niet om medische redenen, maar uitsluitend omdat de apotheker daar meer op verdient. Ypsilon heeft Achmea inmiddels per brief verzocht de maatregel zo snel mogelijk in te trekken.

Het besluit van Achmea is het gevolg van het patent dat binnenkort vervalt op 1 van de 2 vormen van Seroquel. Achmea maakt dat onderscheid niet en heeft apothekers met een zogeheten IDEA-contract gemeld dat ze voortaan een vaste vergoeding krijgen voor  zowel de IR- als de XR-variant. Volgens Ypsilon kan het niet anders dan dat de maatregel moet de apotheker stimuleren om te kiezen voor de goedkoopste variant en dus voor het generieke middel. Een kwalijke zaak, omdat die keuze ook zal worden gemaakt voor de 1-maal-daagse-variant waarvoor geen alternatief is. Het gevolg is dat de patiënt door de keuze van de apotheker voortaan twee keer zo veel pillen moet slikken.

Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter in de brief naar Achema: “Veel patiënten voelen zich niet ziek en ervaren het als een grote belasting dagelijks met hun zogenaamde ziekte te worden geconfronteerd door het moeten innemen van medicijnen. Men hoeft geen medicus of biochemicus te zijn om te beseffen dat het verdubbelen van de innamefrequentie juist bij dit ziektebeeld de weerzin van veel patiënten tegen het gebruik van medicijnen sterk kan vergroten.”

“Als hiervoor een medische noodzaak is”, vervolgt hij, “dan is er geen keus. Maar als het besluit louter is ingegeven door financiële overwegingen nota bene door een zorgverzekeraar die door het Landelijk Platform GGz werd uitgeroepen tot de beste zorgverzekeraar, dan moet hier sprake zijn van ondoordacht beleid. Wij verzoeken u daarom dringend de maatregel in te trekken.”
 

ANBI logo