Ypsilon in Tweede Kamer: Samenleving niet klaar voor verwarde mensen

De samenleving is nog niet klaar voor ‘verwarde mensen’. Dat betoogde Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter vanmiddag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. “Er is niks mis mee om ook mensen die psychiatrische problemen hebben (gehad) zo veel mogelijk thuis te laten wonen. Maar het gaat sneller dan goed is, er wordt gekort op verkeerde zaken, er is veel onduidelijkheid en noodzakelijke verbindingen ontbreken.”

“Ik had u graag meegenomen naar de bijeenkomst van Ypsilon Rotterdam, nog maar een paar dagen terug. Op de terugweg vatte ik die in 140 lettertekens samen: ‘Als Rotterdam staat voor het héle land, dan is de zorg gehalveerd, voelen Ypsilonleden núl steun vanuit de gemeente en dwalen ze vooral’. De wachttijd van ambulante teams bedraagt er 3 à 4 maanden, dagbesteding is wegbezuinigd en familie weten niet meer waar ze moeten aankloppen. Dan roep je het over jezelf af dat mensen weer gaan zwerven.”

Stavenuiter pleitte ervoor dat er meer geïnvesteerd gaat worden in de familie. “Zet tegenover elk geschrapt bed minstens 2 goed geïnformeerde en opgeleide mantelzorgers. En start een programma waarin de kunstmatige scheiding tussen cliënt en mantelzorger GGZ wordt doorbroken. Het ontbreekt aan regie. Pas als de menselijke maat is geborgd kan ambulantisering succesvol kunnen zijn.”

Het gebrek aan regie werd ook door veel andere organisaties als probleem gezien, maar over de vraag wie dan de regie zou moeten hebben werd verschillend gedacht. Ypsilon pleitte voor een eigen GGZ-directie bij het ministerie, terwijl een ander de oplossing zocht bij het gezag van de burgemeester. Nic Vos de Wael, die vanuit het Landelijk Platform GGz (LPGGz) aanwezig was, kwam direct met een waarschuwing: “Voor je het weet kiest deze dan steeds overlast als insteek, terwijl mensen die geen overlast geven dan van hulp verstoken blijven.” Hij wees op de groeiende wachtlijsten en op de signalen over slechte crisisopvang die niet door zorgverzekeraars waren opgepikt.

De hoorzitting was een aanloop naar een Kamerdebat komende donderdag over de GGZ. En voor morgen staat bovendien nog een groot overleg gepland op het ministerie waaraan ook het LPGGz deelneemt.

De bijdrage van Ypsilon is terug te vinden door hier te klikken.

ANBI logo