Ypsilon maakt nieuwe Triadekaart voor naasten

Het wordt steeds normaler dat familieleden en naasten meedenken en meepraten over de behandeling. Dat is mooi, maar soms ook lastig voor naasten. Want wat wordt er eigenlijk van je verwacht? En hoe breng je in zo’n gesprek naar voren wat je écht belangrijk vindt? Om je daarbij te helpen ontwikkelde Ypsilon al een hele tijd terug de Triadekaart. Deze week komt de splinternieuwe versie beschikbaar: ‘Triadekaart, de naastenversie’. De nieuwe Triadekaart is voor iedereen gratis te downloaden of als papieren versie te bestellen in de webshop van Ypsilon.

Het gebruik ervan is simpel: Als naaste krijg je 7 stellingen voorgelegd met de vraag om aan te geven of je het ermee bent of niet. Of iets ertussenin. “Mijn naaste maakt keuzes die ik niet begrijp of moeilijk vind” bijvoorbeeld, of: “Mijn verdriet doet er niet toe. Het gaat om mijn naaste.” Twijfel je wat je zult antwoorden, dan kunnen verdiepingsvragen bij de stelling je helpen. De antwoorden met het hoogste cijfer zijn waarschijnlijk de onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. En dus goed om samen te bespreken.

De nieuwe kaart sluit helemaal aan bij de generieke module Naasten. Dat is een van de kwaliteitsstandaarden voor hulpverleners. Er staat in hoe hulpverleners met familie en naasten moeten samenwerken en hoe zij ze moeten ondersteunen. De versie die Ypsilon nu uitbrengt, is speciaal voor familie en naasten. Een eigen kaart voor patiënten of voor hulpverleners. Misschien komen die later nog.

Geschiedenis Triadekaart

De eerste kaart maakte Ypsilon al in 2011. Deze ging vooral over de taakverdeling tussen familie, cliënt en hulpverlener. De kaart staat in een aantal richtlijnen en zorgstandaarden. Hij is ook erkend als ‘goed onderbouwde interventie’ voor de langdurige ggz door het Kwaliteitsinstituut.

Na ruim 10 jaar werd het tijd voor een nieuwe kaart. Daarvoor vroegen we aan gebruikers wat ze van de kaart vonden. Ook gebruikten we de resultaten van wetenschappelijk onderzoek met geld van de stichting Vrienden van Ypsilon.

ANBI logo