Ypsilon op zoek naar nieuw bestuurslid

Regeren is vooruitzien. En dus heeft het Ypsilon nu al een vacature opgesteld voor als de termijn van bestuurslid Henk-Willem Klaassen erop zit. Na de komende zomervakantie zitten zijn vier jaren erop en omdat hij zich niet herkiesbaar stelt, is het bestuur op zoek naar aanvulling. Dat blijkt uit de vacature die het bestuur heeft geplaatst op www.ypsilon.org/bestuursvacature en in de februari-editie van YN die binnenkort verschijnt.

Zelf kijkt Klaassen tevreden terug, laat hij in de introductie op de vacature weten. “Zitting hebben in het Ypsilonbestuur heeft mij veel voldoening gegeven. Ik vond het ontzettend boeiend  om samen met ‘broers-, zussen-, moeders- en vaders-van’ samen te werken in het landelijk bestuur. Ypsilon staat voor mij als een luis in de pels, als een familievereniging die niet altijd tevreden is over hulpverlening en een club die hulpverleners scherp houdt door boeiende innovaties. Mijn missie in de afgelopen jaren is geweest om te komen tot een vruchtbare triadische samenwerking. Niet alleen blijven hangen bij negatieve ervaringen, maar ook onderzoeken hoe het anders kan.”

Wie kiest voor het bestuur kiest voor teamwerk en bezieling. Het bestuur heeft de algehele leiding van de vereniging Ypsilon binnen de door de ledenraad vastgestelde kaders. De directeur geeft leiding aan de medewerkers van het landelijk bureau. Het bestuur ziet er op toe dat de door de ledenraad vastgestelde werkplannen goed worden uitgevoerd en levert waar nodig daaraan ook een bijdrage.

Bestuur en bureau behartigen de belangen van de leden van Ypsilon onder andere bij de landelijke overheid en de politiek. Ook draagt het bestuur samen met de bureaumedewerkers zorg voor de algehele cohesie in de vereniging, die bestaat uit zo’n 50 afdelingen waarin veel vrijwilligers als kaderlid onmisbaar werk.

Het bestuur zoekt een Ypsilonlid dat in staat is om eigen ervaring om te zetten in aanzetten tot beleid, ideeën heeft over wat Ypsilon te doen staat, vasthoudend is in de verwezenlijking ervan, beschikt over bestuurlijke ervaring en een teamspeler is. Mensen die actief zijn (geweest) binnen de GGZ worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

In de vacature is ook een gerichte opsomming gegeven van de tijdinvestering. Belangstellenden kunnen mailen aan Jan Zandijk, zandijk@kabelfoon.nl, voorzitter van het bestuur.
 

ANBI logo