Ypsilon trekker van immens samenwerkingsproject

Maar liefst 15 organisaties in de GGZ trekken de komende jaren samen op in een project waarvan Ypsilon de trekker is. Het gaat om het driejarige project ‘Werken aan vraagsturing’, waarmee in totaal meer dan 800.000 euro gemoeid is. De aanvraag ervoor is begin deze maand ingediend als zogeheten ‘voucher’-project bij het ministerie van VWS. Onder de organisaties bevinden zich de Nederlandse Vereniging voor Autisme, Vereniging van Manisch Depressieven en Betrokkenen en Balans, Labyrint~In Perspectief en de stichting Landelijke Koepel van Familieraden.

Met het project laten de GGZ-organisaties zien dat ze uitstekend samen kunnen werken. Dat was ook het doel dat het ministerie met de vouchers voor ogen had. De vouchers, een soort waardebonnen, waren in plaats gekomen voor (een bescheiden deel van) de weggevallen subsidie. Het systeem dat het ministerie had bedacht was echter zo ingewikkeld, dat het project er meer kwam “ondanks” dan “dankzij” het vouchersysteem, aldus Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter. Zo mocht een projectaanvraag pas worden ingediend als een organisatie behalve zijn eigen voucher ook die van nog 6 andere organisaties had verzameld. “Slechts één club krijgt het geld en de andere moeten maar afwachten of ze ervan profiteren.”

Het ingediende project combineert daarom de ideeën die verschillende organisaties als eerste schets hadden ingediend en valt in drie deelprojecten uiteen. De gezamenlijke organisaties willen allereerst grip krijgen op ontwikkelingen in eHealth. Daarnaast nemen ze een eigen rol om de kansen op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten. En tot slot nemen de organisaties, naar het idee van Ypsilon, het initiatief tot nieuwe vormen van vraagsturing door het heft in eigen hand te nemen en GGZ-instellingen veel directer te vertellen wat ze goede zorg vinden.

Drie belangenbehartigingsprojecten die alle toewerken naar hetzelfde doel: ervoor te zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Waar mogelijk op eigen kracht met steun van de omgeving, maar waar nodig met vormen van zorg die écht uitgaan van de vrager en die het hem zo gemakkelijk mogelijk maken.

Binnen 3 maanden hoort Ypsilon of ze door mag op de ingeslagen weg. “Maar daar ga ik wel van uit”, aldus Stavenuiter. “Er is door veel mensen hard aan gewerkt en alle ideeën heeft het ministerie al vooraf getoetst en goed bevonden.”

ANBI logo