Ypsilon werkt toe naar opvolger Schizbul

 

De informatievoorziening van Ypsilon gaat veranderen. Een van de veranderingen is de introductie van ‘Ypsbul'; zeg maar de versie 2.0 van wat nu nog Schizbul heet. De vereniging stuurt daarover vandaag duizenden brieven uit naar haar leden waarin ze vraagt naar hun individuele voorkeuren. Alhoewel het ‘op-maat’-systeem pas later dit jaar van kracht wordt kunnen Schizbul-abonnees nu al aangeven over welke thema’s ze in de toekomst willen worden geïnformeerd. Dat kan online via www.ypsilon.org/voorkeuren

Het idee achter de nieuwe Ypsbul is dat lezers het nieuws willen krijgen dat voor hen interessant is, maar niet overspoeld willen worden met berichten die niets met hun situatie van doen hebben. Ypsbul gaat dat bieden: Lezers geven zelf aan aan over welke onderwerpen zij nieuws wilt ontvangen. Behalve nieuws komt Ypsbul daarnaast met een attenderingsservice op maat: de lezer krijgt bericht over congressen, bijeenkomsten, radio- en tv-uitzendingen enzovoort over de onderwerpen waarvoor hij interesse heeft.

 

De reden om aan de huidige nieuwsvoorziening te sleutelen is simpel, verklaart Ypsilonvoorzitter Jan Zandijk: “De waardering is altijd hoog geweest, maar de mogelijkheden nemen nog steeds toe. Vanzelfsprekend wil Ypsilon haar achterban daar optimaal van laten profiteren. Dus meer van deze tijd. Meer variatie. Meer op maat. En ook met een herkenbaar voordeel voor de leden: zij zijn het immers die de diensten van Ypsilon mogelijk maken en dat moeten ze ook terugzien in de voordelen die aan hun lidmaatschap verbonden zijn.”

Een ledenvoordeel dat al gold was dat gewone abonnees meestal maar één of twee alinea’s aan informatie kregen, maar leden bij elk bericht konden doorklikken voor nog meer informatie. Dat deed echter lang niet iedereen omdat ze dan vaak eerst moesten inloggen. Dat is nu over: Doordat ook de achterliggende techniek is verbeterd, worden ze automatisch ingelogd en komen direct terecht bij het hele bericht. Weliswaar zit het nu nog in een testfase, maar voor veel leden zou de techniek nu moeten werken als ze klikken op de link ‘Lees meer >>’ hieronder. De leden voor wie dat niet geldt hebben waarschijnlijk nog nooit hun e-mailadres doorgegeven aan het landelijk bureau. Het is aan te raden om dat zo snel mogelijk te doen.

 

Ook www.ypsilon.org past zich stapsgewijs aan. De website wordt stapsgewijs toegankelijker, gebruiksvriendelijker en met snel antwoord op uw persoonlijke vragen. Als het aan Ypsilon ligt, krijgt de site straks een extra ingang, die u met een paar klikken brengt bij heel gerichte informatie, in welke levensfase u of de patiënt zich ook bevindt. Een grote onderneming waarvoor Ypsilon extra financiering heeft aangevraagd. Binnenkort wordt duidelijk of de fondsen de aanvraag ook hebben toegekend. U zult dan zeker nader worden geïnformeerd.

ANBI logo