Ypsilon: Wetsvoorstel Langdurige Zorg nu al achterhaald

Het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ) dat gisteren naar de Tweede Kamer is gezonden, was eigenlijk al bij de indiening achterhaald. Althans, waar het de GGZ betreft. De tekst in het wetsvoorstel laat niet zien wat er achter de schermen en aan de onderhandelingstafels is gebeurd. Dat constateert Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter na een eerste scan van zowel het wetsvoorstel zelf als de memorie van toelichting. “Als je de tekst leest zou je denken dat niemand in de GGZ in aanmerking komt voor de WLZ, maar dat is allang achterhaald. Dat zal blijken als staatssecretaris Van Rijn reageert op de motie van Keijzer en Bergkamp. Daar is nu het wachten op.”

Stavenuiter weet waarover hij praat: samen met Nic Vos de Wael maakte hij de afgelopen maanden regelmatig deel uit van de delegatie die namens het Landelijk Platform GGz in Den Haag onderhandelde over de opvolger van de AWBZ. De genoemde motie van CDA en D66 maakte half januari duidelijk dat er een Kamerbrede meerderheid was om in de WLZ ruimte te bieden voor langdurige GGZ-patiënten. Sindsdien werkt staatssecretaris Van Rijn aan een voorstel waar hij een hele schare aan lobbypartijen achter probeert te krijgen, waaronder GGZ-aanbieders, zorgverzekeraars, het LPGGz maar ook de gemeenten.

“Ambtelijke molens werken traag”, geeft Stavenuiter als verklaring waarom de GGZ nog niet in het gepubliceerde wetsvoorstel is opgenomen, om direct op zijn woorden terug te komen. “Nee, dat is niet correct wat ik zeg. Er wordt ook door ambtenaren op het ministerie enorm hard aan getrokken. Het is het beleidstraject zelf dat traag is. Elk wetsvoorstel wordt voor advies eerst voorgelegd aan de Raad van State. Dat is nu ook gebeurd, maar pas daarna kwam de Kamer met die cruciale motie. De tijd was eenvoudig te kort om eerst weer met een nieuw voorstel terug te gaan naar de Raad van State. Dat gebeurt nu dus pas als het commentaar van de Tweede Kamer in een nieuwe motie is verwerkt.”

Alhoewel de wet dus nog zeker in positieve zin zal worden aangepast, zijn er nog tal van punten waarover nog altijd gesproken en gelobbyd wordt. Stavenuiter: “Natuurlijk gaat het over geld en over zeggenschap. Maar ook over de inhoud van de zorg, bijvoorbeeld op welke punten er moet worden geïnvesteerd om de kwaliteit van zorg echt te verbeteren. En niet te vergeten over het moment dat de WLZ ingaat. De staatssecretaris houdt vooralsnog vast aan 1 januari 2015, maar het zou me niets verbazen als er toch nog een jaar bijkomt. Van onze kant zullen we daar niet rouwig om zijn!”

Het eerstvolgende moment dat er iets van verandering te zien is, is als de staatssecretaris komt met een reactie op de kotie Keijzer/Bergkamp. Hij had de Kamer toegezegd hier uiterlijk op 1 maart mee te komen, maar naar verwachting zal het nog enkele weken duren.

Via www.ypsilon.org/politiek houden we u voor zover mogelijk op de hoogte.

> Klik hier voor een overzicht van alle politieke stukken, waaronder het wetsvoorstel zelf

ANBI logo