Ypsilon zoekt nieuwe penningmeester

Ypsilon is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Dat blijkt uit de vacature die de vereniging vandaag online heeft gezet op www.ypsilon.org/penningmeestergezocht. Het bestuur zoekt een 'financieel strategisch denker' op HBO-niveau die ervaring heeft met financieel management en fondsenwerving. Direct betrokken bij schizofrenie is mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk blijkt uit de vacature. Belangstellenden kunnen reageren door uiterlijk 20 juli een briefje met hun achtergrond te sturen naar het landelijk bureau van Ypsilon of naar bert@ypsilon.org.

De penningmeester is bestuursverantwoordelijk voor planningcyclus van begroting,voortgangsrapportage en jaarrekening, subsidieverzoeken en financiële meerjarenplanning. De basis voor alle stukken wordt echter aangeleverd door anderen (financieel stafmedewerker, directeur, administrateur, accountant).
De penningmeester van Ypsilon zit daarnaast qualitate qua in het bestuur van de stichting Vrienden van Ypsilon, als gewoon bestuurslid.

De tijdinvestering is zo'n 6 uur per week, afhankelijk van de eigen invulling. Bestuursleden van Ypsilon en van de stichting Vrienden van Ypsilon krijgen geen vacatiegeld. Wel kunnen gemaakte onkosten worden gedeclareerd.

ANBI logo