Ypsilon zoekt voorzitter ‘met vier poten’

Ypsilon zoekt een nieuwe voorzitter. De vereniging heeft daartoe een profiel van het gewenste nieuwe boegbeeld online gezet op www.ypsilon.org/voorzittergezocht. Uit de eisen blijkt dat de nieuwe voorzitter bij voorkeur een strategisch denker is, beschikt over een invloedrijk netwerk en Ypsilon professioneel en enthousiast kan representeren. Toch hoeft de voorzitter geen schaap met vijf poten te zijn. “Vier is genoeg. U werkt immers samen in een team van bezielde bestuurs- en ledenraadsleden en wordt ondersteund door professionele medewerkers.” Het is bovendien bespreekbaar dat de functie door twee personen in gezamenlijkheid wordt verricht. De vacature is ontstaan nadat Marja Hasert om persoonlijke redenen afscheid nam.

De voorzitter is verantwoordelijk voor het interne en externe beleid van de vereniging, is het gezicht naar buiten bij officiële contacten met derden als ministeries en pers, geeft sturing aan het ingezette veranderingsproces en zit vergaderingen voor. Naast de reguliere vergaderingen kost het voorzitterschap 8 uur per week, blijkt uit het profiel, “afhankelijk van de eigen invulling”. Bestuursleden van Ypsilon krijgen geen presentiegeld. Wel kunnen alle gemaakte onkosten worden gedeclareerd.

Bestuursleden worden aangesteld door de Ledenraad, op voordracht van het bestuur. De selectiecommissie wordt gevormd door de leden van het zittende bestuur/ledenraad en de directeur. Zelf familielid of anderszins naastbetrokkene zijn van iemand met schizofrenie of psychose geniet sterke voorkeur. Reageren kan schriftelijk naar Ypsilon, Prins Bernhardlaan 177, 2273 DP Voorburg of per e-mail naar ypsilon@ypsilon.org o.v.v. “voorzittersvacature”. Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld.

  

ANBI logo