Ypsilonkaderlid Margriet van Pelt overleden

Margriet van PeltHet Limburgse kaderlid Margriet van Pelt is overleden. Jarenlang was ze een drijvende kracht in de provincie. Het bericht bereikte Ypsilon dit weekend precies op het moment dat de vereniging haar landelijke Studiedag hield en werd geëmotioneerd met de bezoekers gedeeld. Precies een jaar eerder werd haar op dezelfde Studiedag de Gouden Ypsilonspeld toegekend. De onderscheiding is bedoeld voor kaderleden met een lange staat van dienst die plaatselijk, regionaal en landelijk actief zijn en voorlopig nog niet van plan zijn om te stoppen. Voor Van Pelt zat dat er niet meer in: afgelopen vrijdag overleed ze aan de gevolgen van kanker.

Jarenlang was ze niet alleen belangenbehartiger in de provincie, maar was bovendien medeoprichter van het Samenwerkingsverband Ypsilon Limburg. Ook vertegenwoordigde ze Limburg in de ledenraad. Samen met een team kaderleden bereikte zij dat de afdelingen al jaren intensief samenwerken. Om de vertegenwoordiging naar buiten goed te regelen, om kennis en ervaring uit te wisselen. Maar ook om de problemen onder de leden goed in kaart te brengen. Zo werd onder alle Limburgse leden een enquête uitgezet over de ervaringen van familie met crisissituaties. Het leverde een document op dat gebruikt wordt om de crisiszorg te verbeteren, niet alleen in Limburg, maar ook in de kerngroep crisis. Ze had bovendien de primeur met het mogelijk maken van de training Interactievaardigheden voor familieleden.

De zorg om het lichamelijk welzijn van onze naastbetrokkenen verbeterde ze door de aanpak van het metaboolsyndroom op de agenda te zetten. Ze was vanaf het begin betrokken bij Fantastikè, een stichting voor het behoud van kunstwerken van mensen met een psychiatrische beperking of een verleden in de psychiatrie.

Van Pelt werkte samen met patiëntenvereniging Anoiksis, leverde bijdragen aan het provinciale patiëntenplatform en de Wet Cliëntenrechten zorg en had intensieve contacten met de universiteit van Maastricht. Vanuit die belangstelling had ze ook zitting in de onderzoekscommissie die de vereniging landelijk adviseert over  ondersteuningsaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek.

Margriet van Pelt werd 69 jaar.

ANBI logo