Zorg: niet passend, geen inspraak, te duur

Vier van de vijf mensen (met een psychische aandoening) krijgen niet de zorg die past bij hun zorgvraag, er wordt onvoldoende naar hen geluisterd en ze mogen niet meebeslissen over de hulp die nodig is. Dat blijkt uit de ‘Meldactie Verkiezingen 2017’, een initiatief van het Landelijk Platform GGz/Mind samen met de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in). De resultaten zijn vandaag besproken tijdens het Verkiezingsdebat in de Jaarbeurs in Utrecht. De drie patiënten- en gehandicaptenorganisaties zullen nadrukkelijk een beroep doen op Tweede Kamerleden om met concrete oplossingen te komen.

Een andere –  ernstige – uitkomst is dat drie van de tien mensen afzien van zorg vanwege de kosten. Zij halen bijvoorbeeld hun medicijnen niet op, gaan niet naar de specialist of stoppen met dagbesteding. Met als gevolg dat mensen uit beeld raken en de klachten verergeren. Op de vraag ‘Wat zou u doen als u minister-president was?’ antwoordt dan ook een kwart dat zij het eigen risico en de eigen bijdragen zouden verlagen.

‘Schrijnend, maar helaas herkenbaar’, zegt Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter over de resultaten. ‘Terwijl maatwerk, samenwerking en ondersteuning de beste kans op verbetering geven. Wat hier in de knel komt is preventie. En met vroeg ingrijpen voorkom je dat problemen ernstiger worden. Dat is beter voor iedereen en nog goedkoper ook.’

Verder geven negen van de tien mensen aan dat ze willen meepraten met verzekeraars, gemeenten en aanbieders om de zorg te verbeteren. Slechts twee op de tien krijgen die mogelijkheid.
Vooral voor mensen die met meerdere wetten te maken hebben of met een combinatie van psychische en lichamelijke problemen is het moeilijk passende zorg te krijgen. Gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars denken onvoldoende vanuit de cliënt, hierdoor is lastig voor cliënten om hun zorg en hulp goed georganiseerd te krijgen.

Ruim 10.000 mensen hebben vanaf december  hun ervaringen én hun wensen voor de toekomst gemeld.

Klik hier voor meer informatie.

Ook Ypsilonleden meldden hun ervaringen bij het Landelijk Platform GGz. 
Ypsilon is een van de lidorganisaties van het LPGGz.

ANBI logo