Zorgplan weinig gebruikt

Maar weinig mensen maken gebruik van een individueel zorgplan. Terwijl het opstellen van een zorgplan noodzakelijk is voor goede zorg en eigen regie van mensen met een chronische aandoening, zoals psychosegevoeligheid. Dat blijkt uit een onderzoek van kenniscentrum Nivel.
De uitkomsten zijn opmerkelijk omdat het zorgplan juist het middel is, ook door de politiek omarmd, om de zeggenschap en eigen regie van de cliënten te vergroten.

Ter voorbereiding op het onderzoek door de gemeente, het ’keukentafelgesprek’, kunnen mensen in een persoonlijk plan hun situatie, zorgbehoefte en wensen ten aanzien van zorgverleners, schriftelijk vastleggen. De gemeente kan dan samen met de cliënt tot passende oplossingen komen, zodat die de zorg krijgt die nodig is om het leven te leiden waar hij of zij voor kiest.

Het onderzoek toont aan dat persoonlijke doelen en de persoonlijke situatie van de patiënt vaak niet worden meegenomen in het zorgplan, terwijl die juist de kern van het plan moet zijn. Volgens het Nivel ontbreekt maatwerk. Een zorgplan is onvoldoende op de patiënt zelf afgestemd en is te veel gekoppeld aan de formele zorgstandaard.
De onderzoekers constateren ook dat de ‘actieve bijdrage van een patiënt in de eigen zorg niet voor iedere patiënt en zorgverlener vanzelfsprekend is (…) Toch lijkt het gebrek aan zorgplannen vooral koudwatervrees te zijn. Als patiënten en zorgverleners eenmaal werken met een zorgplan, zien zij ook de voordelen.’

Ypsilon raadt patiënten en familie aan om samen het zorgplan op te stellen.

Bron:  http://www.zorgwelzijn.nl/Zorgplan-wordt-nauwelijks-gebruikt

Op www.ypsilon.org/wmo2015 vindt u informatie over de Wmo en tips voor het keukentafelgesprek.

Klik hier voor het artikel in YN 2-2015 over  het keukentafelgesprek.

ANBI logo