Zorgvragers zien af van zorg door hoge kosten

Een kwart van de zorggebruikers stopt vanwege de hoge eigen bijdrage die gemeenten voor Wmo-voorzieningen vragen, blijkt uit onderzoek. Bovendien worden mensen slecht geïnformeerd over de hoogte of de stijging van de eigen bijdrage. Het tv-programma Nieuwsuur besteedt vanavond aandacht aan het onderzoek.

Het onderzoek, van Ieder(in) en Binnenlands Bestuur, laat zien dat het al misgaat bij het aanvragen van zorg en voorzieningen. Gemeenten informeren hun burgers slecht over de eigen bijdragen. 60% van de zorgvragers zegt dat er bij ‘het keukentafelgesprek’ niet over de eigen bijdragen is gesproken. Slechts 7% heeft in dat gesprek een goede indicatie gekregen van de kosten. Als maanden later de rekening in de bus valt, schrikken mensen van de hoogte van het bedrag.

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), vindt de uitkomsten schokkend. ‘Veel mensen kunnen het gewoonweg niet meer betalen en krijgen daardoor niet de zorg die ze nodig hebben. Hun problemen verergeren en ze raken in een isolement.’
Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter is het met haar eens: ‘Voor mensen met GGZ-problematiek, kan de hoge eigen bijdrage gevolgen hebben op gebied van dagbesteding, werk of wonen. Terwijl zij hier juist veel meer dan vroeger op aangewezen zijn, nu het aanbod vanuit de instellingen verdwijnt.

Klik hier  voor meer informatie over het onderzoek

Bij Ypsilon kunt u terecht voor informatie over de gevolgen van de hervormingen voor mensen met een psychosegevoeligheid en hun naasten: www.ypsilon.org/wmo2015

 

 

 

Gemeenten hebben wel degelijk instrumenten om de eigen bijdragen te verlagen, maar maken hier beperkt gebruik van. Uit het onderzoek blijkt dat 40% van de gemeenten altijd de maximale eigen bijdrage vraagt. De overige gemeenten treffen vooral maatregelen voor de allerlaagste inkomens.

Bezwaar aantekenen is altijd mogelijk, maar moet BINNEN 6 WEKEN na verzending van het besluit van de gemeente. Maak tijdens het gesprek aantekeningen van wat er besproken is. Als het kan het eventueel bezwaar laten doen door een advocaat. Wanneer iemand weinig geld heeft kan er een 'toevoeging' worden aangevraagd. Er is dan alleen een eigen bijdrage verschuldigd.

ANBI logo