HAMLETT studie

Mensen die voor het eerst een psychose hebben gehad, krijgen meestal antipsychotica voorgeschreven. We weten dat deze medicijnen goed helpen om een psychose te behandelen en een volgende psychose te voorkomen. De huidige richtlijnen raden daarom aan om deze medicijnen tenminste 1 jaar na het verdwijnen van de psychose door te gebruiken. Sinds kort is er echter een aanwijzing dat vroeg afbouwen van antipsychotica op de lange termijn een gunstig effect kan hebben op het functioneren. De HAMLETT studie onderzoekt of de huidige richtlijnen het beste resultaat geven, of dat het beter is om de antipsychotica al eerder te gaan afbouwen.

Opzet van de studie
In dit onderzoek vergelijken we 2 groepen:

  • Continue groep: mensen in deze groep blijven antipsychotica gebruiken, voor tenminste 1 jaar.
  • Discontinue groep: deze mensen gaan de antipsychotica al na 3-6 maanden afbouwen en als dat goed gaat, zelfs helemaal stoppen.
    Deelnemers worden door loting verdeeld over deze twee groepen. De behandelaar en deelnemer weten in welke groep hij/zij is ingeloot, maar de onderzoeker weet dit niet.


Samenwerking

Voor mensen die gevoelig zijn voor psychose is het wel/niet gebruiken van antipsychotische medicatie een belangrijke vraag, die steeds weer terug komt. Samenwerking in de triade cliënt – behandelaar – familie/naastbetrokkenen, is van belang om signalen van een opkomende psychose in een vroeg stadium te herkennen en in alle openheid met elkaar te bespreken. Dit geldt voor alle HAMLETT deelnemers, in beide onderzoeksgroepen.

Per regio zijn er cafébijeenkomsten om de samenwerking in de triade te bevorderen en kennis en ervaring met elkaar te delen. Informatie over medicijngebruik en afbouwen van antipsychotica, ontmoeting met organisaties die hulp kunnen bieden en interviews met ervaringsdeskundigen zijn onderdeel van deze bijeenkomsten.

Wilt u meer weten?
Bezoek de website voor het informatiefilmpje: www.hamlett.nlU kunt ook mailen: HAMLETTstudie@gmail.com of bellen: 088-7558672 (Utrecht) of 050-3614106 (Groningen).

Karin Groen is als Ypsilonvertegenwoordiger betrokken bij de HAMLETT-studie. Zij schreef voor YN een artikel over de gids ‘Afbouwen doe je zo’. Lees hier het artikel.

ANBI logo