NHB-Psy

NHB-Psy, de Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie zoekt naar de oorzaken van psychoses en schizofrenie, om de behandeling ervan te kunnen verbeteren. Het menselijk brein zit echter zo ingewikkeld in elkaar dat dit niet goed in een diermodel of reageerbuis kan worden nagebootst. Daarom is menselijk hersenweefsel van belang om psychiatrische ziekten te kunnen onderzoeken.

De Nederlandse Hersenbank werft donoren voor wetenschappelijk onderzoek. Klik hier voor meer informatie.

De Nederlandse Hersenbank maakte een voorlichtingsfilm over het NHB-Psy project, waaraan Jan Zandijk, toen voorzitter van Ypsilon, zijn medewerking verleende.

ANBI logo