Pilots ter voorkoming van dwangbehandeling

Het lukt nog te weinig om dwangbehandeling te voorkomen. De Wet verplichte ggz biedt daartoe een mooie optie via  het zogeheten Eigen Plan van Aanpak, maar nog veel te weinig mensen maken daarvan gebruik. Op aandringen van MIND en Ypsilon starten nu twee GGZ-instellingen, Dimence en Arkin, een pilot met als centrale vraag hoe het gebruik van het eigen Plan van Aanpak effectiever kan. Zo’n plan van aanpak wordt opgesteld door de cliënt zelf, maar altijd met medewerking van naasten en de behandelaar die ook bepaalt of het van voldoende kwaliteit is om de verplichte zorg af te wenden.

De pilot heeft drie doelen’, vertelt Diewke Blaas van het Ketencoördinatieteam Wvggz. ‘We bekijken hoe we het eigen Plan van Aanpak beter onder de aandacht van cliënten kunnen brengen. Ook zoeken we naar manieren om cliënten goed te helpen bij het maken van het plan. Verder willen we het format, om een eigen Plan van Aanpak op te stellen, gebruiksvriendelijker maken.’

ANBI logo