Ypsilon maakt nieuwe Triadekaart voor naasten

Het wordt steeds normaler dat je familieleden en naasten laat meedenken en meepraten over de behandeling. Maar daar kunnen ze soms best nog een steuntje bij gebruiken. Want hoe weet een naaste wat van hem wordt verwacht? En hoe brengt hij in een gesprek naar voren wat hij zelf belangrijk vindt? Om daarbij te helpen ontwikkelde Ypsilon al een hele tijd terug de Triadekaart. Deze week kwam een splinternieuwe versie beschikbaar: ‘Triadekaart, de naastenversie’. Aan jou om hem daarop te attenderen. De nieuwe Triadekaart is voor iedereen gratis te downloaden of als papieren versie te bestellen in de webshop van Ypsilon.

Het gebruik ervan is simpel: De naaste krijgt 7 stellingen voorgelegd met de vraag om aan te geven of hij het ermee is of niet. Of iets ertussenin. Bijvoorbeeld een stelling of hij de keuzes van de cliënt begrijpt of moeilijk vindt. En of de naaste ook zijn eigen verdriet toestaat. Bij twijfel kunnen verdiepingsvragen bij de stelling helpen. De antwoorden met het hoogste cijfer zijn waarschijnlijk de onderwerpen die voor de naaste belangrijk zijn. En dus goed om samen te bespreken.

De nieuwe kaart sluit helemaal aan bij de generieke module Naasten. Dat is een van de kwaliteitsstandaarden voor hulpverleners. Er staat in wat van jou als professional naar familie en wordt verwacht. Hoe je met ze samenwerken en ze kunt ondersteunen. De versie van de Triadekaart die Ypsilon nu uitbrengt, is speciaal voor familie en naasten. Een eigen kaart voor patiënten of voor jou als professional komt misschien later nog.

Geschiedenis Triadekaart voor naasten

De eerste kaart maakte Ypsilon al in 2011. Deze ging vooral over de taakverdeling tussen familie, cliënt en hulpverlener. De kaart staat in een aantal richtlijnen en zorgstandaarden. Hij is ook erkend als ‘goed onderbouwde interventie’ voor de langdurige ggz door het Kwaliteitsinstituut.

Na ruim 10 jaar werd het tijd voor een nieuwe kaart. Daarvoor vroegen we aan gebruikers wat ze van de kaart vonden. Ook gebruikten we de resultaten van wetenschappelijk onderzoek van het Rob Giel Onderzoekscentrum met geld van de stichting Vrienden van Ypsilon.

ANBI logo