Alarmfase rood voor PGB

Het kabinet beslist aanstaande woensdag over de toekomst van het persoonsgebonden budget (pgb)

Per Saldo, belangenvereniging van mensen met een pgb, roept iedereen op de staatssecretaris duidelijk te maken hoe uw leven, en dat van uw familielid, eruit zal zien zonder pgb.

U kunt dit doen via het formulier op www.pgb.nl, dat bij Per Saldo, maar ook automatisch op het bureau van de staatssecretaris terechtkomt.

Ook veel Ypsilonleden maken gebruik van een pgb, voor zichzelf of voor hun familielid. Met een pgb huren zij zorg in voor hun specifieke behoeften. Zorg die niet per se door gediplomeerde hulpverleners hoeft te worden gegeven. Voor werken, wonen of dagbesteding, huren zij bijvoorbeeld iemand die de patiënt boodschappen leert doen en met hem kookt. En weer iemand anders die hem de drempel naar de sportschool over helpt.

Als de kabinetsplannen doorgaan, raken deze mensen hun budget – en daarmee hun zelfstandigheid en keuzemogelijkheid – geheel of gedeeltelijk kwijt en zijn dan weer aangewezen op hulp van instellingen.

Het lijkt erop dat het pgb nog slechts voor mensen met een zorgzwaartepakket toegankelijk blijft. Dat betekent dat de meeste mensen met een pgb hun budget volledig kwijtraken. Per Saldo is enorm boos over deze plannen, vooral ook omdat de vereniging constructief meegedacht heeft over noodzakelijke bezuinigingen. De alternatieve plannen lijken volkomen van tafel geveegd.

Kijk voor meer nieuws en informatie op www.pgb.nl

 

ANBI logo