Contributie in 2013 naar 55 euro

De ledenraad is vandaag akkoord gegaan met het voorstel om de contributie voor 2013 te verhogen naar 55 euro. De jaarlijkse bijdrage was het afgelopen jaar nog 48 euro. Ook het abonnement op Ypsilon Nieuws voor hulpverleners gaat 55 euro kosten. Het steunlidmaatschap daarentegen blijft staan op een tientje en ook de regeling om mensen met een smalle beurs naar draagkracht te laten betalen blijft in stand. De verhoging van de contributie compenseert voor een groot deel het verlies van subsidie van het ministerie van VWS, die in enkele stappen wordt teruggebracht van 120.000 euro naar 35.000 euro.

Het besluit komt niet als een verrassing: 2 jaar geleden was de ledenraad al meegegaan in de gedachte van het bestuur dat er nog zó veel te doen was, dat het een slecht idee was om te bezuinigen op de bestaande activiteiten. “Nu al komen we handen tekort, terwijl we onze leden juist nog met veel meer zaken willen bedienen”, aldus penningmeester in zijn toelichting vandaag. Logische consequentie is dat ook van de leden om een grotere bijdrage wordt gevraagd. Een voorstel om de wegvallende subsidie in 1 keer door te voeren in plaats van stapsgewijs werd eerder door de ledenraad verworpen, met het voorstel tot 55 euro nu als gevolg.

ANBI logo