Geen vacatures meer in bestuur

Er wordt niet langer gezocht naar kandidaten voor het bestuur. De afgelopen periode hebben zich meerdere kandidaten gemeld, zowel voor gewone bestuursfuncties als voor het voorzitterschap. Alhoewel de proefperiode nog loopt, gaat het bestuur ervan uit dat ze daarmee weer op volle sterkte is.

Gaat alles zoals gepland, dan zal de nieuwe voorzitterskandidaat in september aan de ledenraad worden voorgedragen.

ANBI logo