Kort verslag vergadering ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van Ypsilon en komt drie keer per jaar bijeen. Om leden te informeren publiceren we na elke vergadering een kort verslag met de belangrijkste gesprekspunten.

> Klik hier voor een kort verslag van 8 februari 2014.

ANBI logo