Ledenraadplegingen Ypsilonvisie

Warmlopen voor de toekomst

Warmlopen voor de toekomst”. Onder dat motto organiseert Ypsilon een serie bijeenkomsten over het Visiedocument waaraan een commissie van uw ledenraad de afgelopen periode heeft gewerkt. In het document schetst de commissie waar voor Ypsilon de komende jaren taken liggen en wat ze daarin zou moeten doen. Maar daarmee is het niet af, want voor er over de toekomst wordt beslist horen we graag de mening van u, de leden van Ypsilon. Verdeeld over het land worden daarom drie bijeenkomsten georganiseerd, waarop alle leden kunnen reageren op het document.

Meer informatie treft u aan in de agenda

ANBI logo