Manifest Wonen

 

Sinds de invoering van de zorgzwaartepakketten is bekend dat een groot deel van de bestaande wooninitiatieven er gemiddeld 25% in budget op achteruit zal gaan. Voor wooninitiatieven in oprichting wordt het met de nieuwe tarieven moeilijk, zo niet onmogelijk het financiële plaatje rond te krijgen. Kortom het voortbestaan of oprichten van particuliere wooninitiatieven is in gevaar.


Het Landelijk Steunpunt Wonen staat voor de beweging van de wooninitiatieven en wil de problematiek van de wooninitiatieven aan het licht brengen door middel van een actie op 19 november in Den Haag. Deze actie gaat gepaard met het overhandigen van een Manifest aan de Vaste Kamercommissie van VWS. 

Ypsilon ondersteunt het Manifest. Teken ook via www.woonzelf.nl

ANBI logo