Meldactie Zorgen over de AWBZ

Heeft u te maken met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Bijvoorbeeld omdat u in een speciale woonvorm woont?
Of omdat u of uw familielid begeleiding nodig heeft?
Of omdat u gebruik wilt (blijven) maken van dagbesteding?

Is uw situatie veranderd?

Als dit zo is, vindt u dan dat het beter of slechter is geworden?

Meld uw ervaring. Klik op  www.meldjezorg.nl en vul in 10 minuten de vragenlijst in.

Samen zorgen voor betere zorg

ANBI logo