Nieuwe column Frank Stonebridge!

Frank Stonebridge schrijft maandelijkse column  Anoiksis

Anoiksis is een vereniging voor en door mensen met een chronische psychose of schizofrenie. De ziekte is vaak omschreven door externe deskundigen. Psychiaters en anderen die zelf nooit een psychose hebben doorgemaakt. Die bijdrage is waardevol, maar tegelijkertijd ook onvolledig.

Op de website van de vereniging zal maandelijks een column verschijnen van een ervaringsdeskundige . Iedere 1evan de maand geeft hij zijn mening over een onderwerp dat interessant is voor leden van de vereniging en andere betrokkenen of belangstellenden. De columnist heeft in de afgelopen 20 jaar zo’n 10 psychotische  en/of manische episoden meegemaakt. Genoeg ervaring dus. Desondanks het volgende resultaat waar hij trots op is. De eerste column gaat over het onderscheid tussen lichamelijke en psychische aandoeningen www.anoiksis.nl/category/column/column-zo-gek-nog-niet  De naam van de columnist is bekend bij Anoiksis. Hij publiceert onder het pseudoniem Frank Stonebridge. Het doel van de column is allereerst om mensen aan het denken te zetten. Daarna staat het een ieder vrij om tot handelen over te gaan. 

|Klik op www.anoiksis.nl/category/column/column-zo-gek-nog-niet en lees de column!

ANBI logo