Onrust over eigen bijdrage zorg en verblijf

Sinds 2013 wordt bij de berekening van de eigen bijdrage bij zorg in een psychiatrisch ziekenhuis of  een beschermde woonvorm rekening gehouden met het vermogen. De eigen bijdrage moet betaald worden wanneer iemand langer dan een jaar in een psychiatrisch ziekenhuis is opgenomen. Bij opname in een beschermde woonvorm gaat de eigen bijdrage direct in.

Tot nu toe was de hoogte van de eigen bijdrage alleen afhankelijk van het inkomen. Vanaf 1 januari 2013 wordt ook rekening gehouden met het vermogen. Van het vermogen uit box 3 wordt 8 procent opgeteld bij het inkomen. Op die som wordt de hoogte van de eigen bijdrage gebaseerd.

De eerste 21.139 euro van het vermogen is echter heffingsvrij. Verreweg meeste mensen uit de achterban van Ypsilon zitten in deze heffingsvrije schijf en krijgen geen verhoging van de eigen bijdrage. Bij anderen, bijvoorbeeld iemand die een erfenis heeft gehad, verandert er wel wat. Bij een enkeling met een flink vermogen kan de eigen bijdrage zelfs hoger worden dan het inkomen. Men zal dan op het vermogen moeten interen.

De regeling is nieuw, er zal mogelijk nog aan geschaafd worden.

Is er iets aan te doen?

Men kan soms het vermogen gedeeltelijk wegsluizen. Dat kan niet zomaar, raadpleeg daarvoor een belastingexpert!.

 Via het Landelijk Platform GGz onderneemt Ypsilon indien mogelijk actie.

– Het gaat om mensen die  in een beschermde woonvorm wonen of langer dan een jaar zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.  (Voor alle duidelijkheid: Het gaat dus niet om de eigen bijdrage GGZ (voor behandeling), die door het vorige kabinet werd voorgesteld.)

– Het gaat om het belastbare vermogen in box 3.  In de praktijk komt het erop neer dat  mensen met een vermogen kleiner dan € 21.000 niets zullen merken.

– De eigen bijdrage wordt door het CAK geïnd. Reken de beschikking die u via het CAK krijgt goed na. Dien bij twijfel bezwaar in bij het CAK. Kijk op www.hetcak.nl voormeer informatie.

Ypsilon zoekt naar oplossingen en tips en houdt u via de website op de hoogte. Heeft u tips? Meld ze ons.

 

ANBI logo