Overijssels kaderlid Eric Rozier overleden

In memoriam Eric Rozier

Op 15 april is Eric Rozier overleden. Eric Rozier was plaatsvervangend lid voor Overijssel van de ledenraad van Ypsilon. Hij was van mening dat de veranderingen van de AWBZ en de Wmo nieuwe mogelijkheden konden bieden, mits Ypsilon in de gemeenten zich actief op zou stellen. Rozier voegde de daad bij het woord en nam zitting in de initiatiefgroep van het programma lokale versterking en de Wmo-raad van de gemeente Borne. “Door al deze activiteiten krijg ik een steeds uitgebreider netwerk waardoor ik ideeën van Ypsilon breed uit kan dragen, met name naar de lokale politiek en beleidsambtenaren van de gemeenten.”
Zo raakte Rozier nauw betrokken bij WOPiT, een vereniging die zelfstandig wonen voor psychiatrische mensen in Twente wil realiseren. De start van de bouw van het eerste project heeft Eric gelukkig nog mogen meemaken.

Ypsilon, vooral de regio, moet het voortaan doen zonder deze betrokken vrijwilliger. Wij wensen zijn familie veel sterkte.

 
ANBI logo