Protestactie FNV tegen kabinetsplannen Wajong

Op de valreep bereikte Ypsilon het bericht dat FNV, CG-raad en Wajong Centraal een protestactie organiseren tegen de kabinetsplannen voor een regeling voor mensen met een arbeidshandicap (Wajong, WSW) op:

Dinsdag 31 mei 2011 van 11.30 tot 14.30 uur
Lucent danstheater, Spuiplein 150  Den Haag

Informatie en aanmelden via www.fnv.nl/agenda

De middag is bestemd voor iedereen die dit treft: de huidige Wajongers en hun familie of begeleiders, en andere geïnteresseerden.
Ook Ypsilon maakt zich bezorgd over de plannen. In het juninummer van YN leest u er meer over. Het kabinet stelt één regeling voor mensen met een arbeidshandicap en bijstandsgerechtigden voor.

Veel van de huidige Wajongers zullen geconfronteerd worden met een lagere uitkering. Toekomstige jongeren met een arbeidshandicap komen nauwelijks meer in aanmerking voor een uitkering omdat ze thuis- of samenwonen. Het aantal plaatsen in de sociale werkvoorziening wordt beperkt. Bovendien wordt er bezuinigd op re-integratiebudgetten.

De Wajongers zelf staan centraal met hun verhalen en ervaringen, hun angsten en dromen voor de toekomst. De aanwezige politici wordt gevraagd op deze verhalen te reageren.

 

ANBI logo