Regionale bijeenkomst hervorming langdurige zorg

De hervorming van de langdurige zorg heeft heel wat consequenties. Het ministerie van Voilksgezondhedi, Welzijn en Sport (VWS) organiseert hiervoor in elke regio 'transitiebijeenkomsten'. Op de bijeenkomsten zijn alle partijen welkom (gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders, patienten- en familie-organisaties). Ook u als lid van Ypsilon.

Kijk op www.invoorzorg.nl/transitiebijeenkomsten voor datum en plaats in uw regio.

U bent als individueel lid welkom op de transitiebijeenkomsten. Maar u kunt ook contact opnemen met de Ypsilon contactperso(o)n(en) in regio of uw ledenraadsvertegenwoordiger. Kijk op www.ypsilon.org/regio voor de gegevens,

ANBI logo