Resultaten dna-dialoog

Concrete vragen aan wetenschappers, het toetsen van door patiënten zelfbedachte theorieën en het uitwisselen van ervaringen en gedachten, vooral over de rol van omgevingsfactoren en het stigma rond schizofrenie. Dat leverde de internetdialoog op die van eind november 2009 tot eind januari 2010 plaatsvond op de website van Ypsilon. Patiënten en familieleden werden gevraagd om hun ervaringen te delen met onderzoekers, psychiaters en hulpverleners onder de titel “Schizofrenie: DNA doet er toe, maar hoe?”

GROUP hoopt dat meer betrokkenheid van patiënten en familieleden bij het onderzoek bijdraagt aan resultaten die beter aansluiten op de leefwereld van mensen die te maken hebben met schizofrenie en psychose. GROUP heeft daarom een Adviesraad Patiënten en Familieleden Participatie (PFP) opgericht om patiënten en familieleden bij het onderzoek te betrekken.

GROUP (Genetic Risk and Outcome of Psychosis) is een onderzoeksproject van vier academische centra en GGZ-instellingen. Dit onderzoek beoogt risico- en beschermende factoren in kaart te brengen: waarom krijgt de één wel een psychose en de ander niet?

Lees meer over de dna-dialoog.

ANBI logo