De prestaties van kandidaten voor de Ria van der Heijdenprijs worden getoetst op de aspecten:

  1. passend in de geest van Ria (betrekking hebbend op de chronische cliënt)
  2. baanbrekend cq van de gebaande paden/onderscheidend
  3. veelzijdig
  4. bevordert kwaliteit van leven van de cliënt en diens omgeving
  5. enthousiasmerend