Uw ervaringen zijn goud waard. Doe mee!

U bent betrokken bij iemand die een psychische ziekte heeft? Uw ervaringen met uw naaste zijn voor anderen belangrijk. Sterker nog: ze zijn goud waard! Ypsilon verzamelt ervaringen voor het project ‘Kwaliteit en implementatie van vraagsturing’, waarin 14 lidorganisaties van het LPGGz samenwerken om de zorg voor mensen met een psychische ziekte te verbeteren.

Wilt u uw ervaringen als naastbetrokkenen delen? Ypsilon zoekt voor groepsgesprekken naasten die ervaringen hebben in de langdurende GGZ en dan specifiek:
– over de wisselende inzet van naastbetrokkenen 
– met crisissituaties. 
De gesprekken, volgens de methode ‘sleutelscènes’, vinden plaats in een veilige en besloten sfeer en worden begeleid door een ervaren gespreksleider. 
Voor uw deelname is een vergoeding van € 25 beschikbaar.

U kunt aan een van de onderstaande bijeenkomsten deelnemen:

Bijeenkomst 1: Vrijhof in Enschede

o         Bejegening van naastbetrokkenen in een crisissituatie
26 maart 2014, 14:00 – 16:00 uur uur

Bijeenkomst 2:  Vrijhof in Enschede

o         Flexibele en passende inzet van naastbetrokkenen
26 maart 2014, 17.00 – 19.00 uur

Meld u aan via 0641462968 of via sterreninvraagsturing@gmail.com

ANBI logo