Ypsilon klaar voor nieuwe privacywet!

Op 25 mei is de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. De AVG moet ervoor zorgen dat de persoonsgegevens van burgers beschermd worden. 
Met de AVG krijgen mensen betere rechten en meer controle over hun persoonlijke gegevens. Bovendien gelden dan in de hele Europese Unie dezelfde regels op het gebied van gegevensbescherming.

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar een individu. Bijvoorbeeld uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Ypsilon legt dit soort gegevens vast in haar administratie. Bijvoorbeeld als u lid wordt, een bestelling doet of om informatie vraagt.  Uw gegevens worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren en u te informeren over onze bijeenkomsten en activiteiten. Natuurlijk gaan wij daar al heel zorgvuldig mee om.

Wat doet Ypsilon?
Ook Ypsilon is hard bezig om alles in gereedheid te brengen voor de komst van de AVG. De komende weken nemen we een aantal stappen om ervoor te zorgen dat uw gegevens nog veiliger zijn. Op www.ypsilon.org/privacybeleid kunt u binnenkort lezen wat wij daarvoor doen en welke rechten u heeft.

ANBI logo