Start ‘Cirkelen Rond Je Onderzoek’ met ‘Een gedeeld verhaal’

Een projectgroep met daarin cliënten, naasten, zorgprofessionals en onderzoekers heeft subsidie binnengehaald van ZonMw, programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO), om mee te doen aan ‘Cirkelen Rond Je Onderzoek’ met het voorstel ‘Een gedeeld verhaal’.

Persoonlijk herstel is het proces naar een betekenisvol leven, ondanks psychische kwetsbaarheid. Sommige mensen met een ernstige psychische aandoening hebben langdurig behoefte aan 24-uurs zorg. Ook of juist dan is persoonlijk herstel mogelijk. Aandacht voor het levensverhaal kan bijdragen aan persoonlijk herstel en een hernieuwd toekomstperspectief. Ook kan aandacht hiervoor de samenwerking verbeteren tussen cliënt, naasten en professionals. In de langdurige zorg blijkt er in de praktijk vaak onvoldoende ruimte te zijn voor het levensverhaal.

Deze praktijkkwestie gaan wij onderzoeken binnen ons project ‘Een gedeeld verhaal’. In onze projectgroep zijn vertegenwoordigd: cliënten (Anoiksis), naasten (MIND Ypsilon), zorgprofessionals van Mentrum (ggz) en Cordaan (beschermd wonen), en onderzoekers van de Academische Werkplaats EPA (Arkin/Amsterdam UMC).

Gezamenlijk zullen wij van februari tot oktober 2021 deelnemen aan het traject ‘Cirkelen rond je onderzoek’. Dat is een methode die helpt bij het ontwerpen van een onderzoek dat aansluit bij de praktijk. Eind 2021 zullen wij dan bij ZonMw meedingen naar een grotere subsidie om ons onderzoeksvoorstel uit te mogen voeren.

Deelnemers projectgroep:
Carola van Alphen, voorzitter Anoiksis
Niek van Haasteren, wetenschapscommissie MIND Ypsilon
Mirjam van Til, verpleegkundig specialist F-ACT Mentrum
Rembrant Aarts, psychiater en manager behandelzaken HOV klinieken Mentrum
Fleur van Eeden, beleidsmedewerker Cordaan
Martijn Kikkert, psycholoog en senior-onderzoeker Academische Werkplaats EPA
Mariken de Koning, psychiater Mentrum en senior-onderzoeker Academische Werkplaats EPA (projectleider)

Wij worden ondersteund door een klankbordgroep:
Chris Maagd, voorzitter cliëntenraad Arkin
Karin Groen, wetenschapscommissie MIND Ypsilon
Lieuwe de Haan, hoogleraar psychotische stoornissen, Academische Werkplaats EPA Arkin/Amsterdam UMC
Astrid Vellinga, psychiater Mentrum, plaatsvervangend geneesheer-directeur, senior-onderzoeker Academische Werkplaats EPA

ANBI logo