MIND Ypsilon ‘Club van de week’ bij Vriendenloterij

Een bijzondere benoeming van de VriendenLoterij: MIND Ypsilon is benoemd tot één van de Clubs van de Week en ontvangt daarom eenmalig een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij. Ypsilon gaat het geld gebruiken om voorlichtingsmateriaal te vertalen. Bert Stavenuiter, directeur van MIND Ypsilon: “Dit is heel mooi! Dankzij deze bijdrage kunnen we een van onze voorlichtingsbrochures in het Arabisch laten vertalen, voor mensen die te maken hebben met iemand met psychotische klachten. We vinden…

Lees meer

MIND Ypsilon Kennissessie: ‘Menslievend en aandachtig, zo hoort zorg te zijn’

‘Diep van binnen, in ons hart en in ons hoofd, weten we allemaal best wat goede zorg is.’ Menslievende, aandachtige zorg. Daarover gaat de achtste gratis online kennissessie die MIND Ypsilon organiseert voor leden en geïnteresseerden op donderdag 28 oktober van 19.30 tot 21.00 uur. In deze kennissessie, ontvangt Jan Zandijk (oud-voorzitter van Ypsilon, vrijwilliger en broer-van) Andries Baart. Prof. dr. Andries Baart, inmiddels met emeritaat, wordt gezien als een grootmeester in menslievende zorg en scoort bij elk evenement…

Lees meer

Nieuw: MIND Magazine

MIND Magazine is een eenmalige uitgave van MIND. In dit magazine staan de lidorganisaties, waaronder MIND Ypsilon, in de spotlights en geeft MIND een uitgebreid beeld van de wereld van de organisatie MIND en van de geestelijke gezondheidszorg. Het blad laat zien dat het niet alleen maar om problemen draait, maar dat er ook heel veel mooie en hoopgevende verhalen te vertellen zijn. Verhalen van mensen die hun ervaringen benutten om anderen te ondersteunen. Op pagina 21 vertelt…

Lees meer

Wet verplichte ggz gerepareerd: patient behoudt bijstand na opname

Mensen die gedwongen worden opgenomen behouden vanaf nu hun recht op algemene bijstand. Een krachtige lobby vanuit onder meer koepelorganisatie MIND heeft er op het laatst voor gezorgd dat de Wet verplichte ggz (Wvggz) ook op dit punt is aangepast. Deze week werd in de Eerste Kamer ingestemd met een reparatiewet om de uitvoering van zowel deze wet als de Wet Zorg en Dwang (WZD) te verbeteren. Ook andere maatregelen maken dat de wetten voortaan…

Lees meer

MIND Ypsilon Kennissessie: ‘Versterk je netwerk’

‘Het idee dat ik niet de enige ben die zich verantwoordelijk voelt, is al zo verlichtend.’ Hoe houd ik mijn netwerk in stand of breid ik dat uit? Daarover gaat de zevende gratis online kennissessie die MIND Ypsilon organiseert voor leden en geïnteresseerden op donderdag 7 oktober van 19.30 tot 21.00 uur. In deze kennissessie, geleid door Kitty van Elst (bestuurslid van Ypsilon, naaste en zorgverlener) neemt naastenadviseur Henk-Willem Klaassen je mee. Hij bespreekt aan de hand…

Lees meer

Herziene kwaliteitsstandaard opent deuren voor naasten

Vanaf vandaag ligt er een nieuwe kwaliteitsstandaard, de generieke module Naasten, die het werken met naasten eenvoudiger maakt. Want psychische problematiek raakt niet alleen de patiënt, maar ook de naasten: partners, ouders, (volwassen) kinderen, vrienden, broers en zussen. Daarom is het belangrijk om in de zorg aandacht te hebben voor deze naasten, met hen samen te werken en hen waar nodig te ondersteunen. De nieuwe standaard laat zien hoe normaal dat eigenlijk is en vertelt hulpverleners hoe ze dat kunnen…

Lees meer

Nieuw bekostigingssysteem nadelig voor ggz-cliënten

In de nieuwe ggz-financiering, onderdeel van het Zorgprestatiemodel dat op 1 januari 2022 ingaat, krijgen jaarlijks 98.000 cliënten te maken met hogere zorglasten. In het nieuwe systeem worden cliënten verplicht om niet alleen in het startjaar, maar ieder jaar zelf voor hun zorg te betalen vanuit het eigen risico. Dit komt omdat facturen sneller verstuurd zullen worden. MIND, waar ook Ypsilon onder valt, vindt deze drempelverhogende aanpassing onacceptabel. Samen met de NVvP, LVVP, het NIP en…

Lees meer

Burgerinitiatief voor menswaardige zorg in de psychiatrie

Auteur en ervaringsdeskundige Imke Gilsing startte onlangs het ‘burgerinitiatief voor menswaardige zorg’ en zoekt steun. Als ze 40.000 steunbetuigingen verzamelt komt het onderwerp op de politieke agenda. ‘Menswaardige zorg is een mensenrecht én bestaat’, aldus Gilsing. ‘Methoden zoals (Peer Supported) Open Dialogue, zorg die humaan is voor patiënt, naaste én hulpverlener, zonder dwang en die mensen daadwerkelijk beter maakt, moeten toegankelijk worden voor iedere psychiatrische patiënt.’ Ook Ypsilon zet zich in voor toegankelijke humane…

Lees meer

Ypsilon Kennissessie over ‘Wlz: Eindpunt of nieuw perspectief’

Op donderdag 3 juni 2021 van 19.30 tot 21.00 uur organiseert MIND Ypsilon, samen met de afdeling Ypsilon Zeeland de gratis digitale Kennissessie: ‘Wlz: Eindpunt of nieuw perspectief'. MIND Ypsilon heeft jarenlang gepleit voor toegang van ggz-cliënten tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Met succes. Met ingang van 2021 is de wet toegankelijk voor mensen met psychische aandoeningen. En er wordt veel gebruik van gemaakt. Het aantal aanvragen Wlz is veel groter dan verwacht.

Lees meer

MIND Ypsilon Kennissessie: Samen met naasten, het nieuwe normaal

'Samen met naasten, het nieuwe normaal’, heet de zesde gratis online kennissessie die MIND Ypsilon organiseert voor leden en geïnteresseerden op donderdag 16 september van 19.30 tot 21.00 uur. Naastenadviseur Henk-Willem Klaassen en Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter leggen uit wat jij als naaste kunt hebben aan de geheel herziene ‘generieke module Naasten’. Met veel praktische voorbeelden. Want de naam mag dan saai zijn, belangrijk is de module wel. Wil de hulpverlener van je naaste jou geen informatie…

Lees meer
ANBI logo