U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Agenda

Succesvol studeren met steun

Datum: 01-11-2011

Locatie: De Eenhoorn, Amersfoort

Op dinsdag 1 november 2011 organiseert het Expertisecentrum Begeleid Leren in Amersfoort het symposium

“Succesvol studeren met steun voor

jongeren met psychische beperkingen”

De adolescentie/jong volwassenheid is de levensfase waarin de meeste psychische problemen voor het eerst tot uiting komen. Meestal is het gevolg hiervan dat de educatieve ontwikkeling onderbroken wordt, dan wel voorgoed wordt afgebroken. Dit heeft vaak weer tot gevolg dat een ontwikkeling naar werk stagneert.

Begeleid Leren richt zich op het ondersteunen van (jong)volwassenen met psychiatrische problematiek bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding. Het Expertisecentrum Begeleid Leren is een initiatief van het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen en de Stichting Rehabilitatie ’92 te Utrecht. Het Expertisecentrum ontwikkelt producten en diensten voor en geeft informatie aan studenten, cliënten, familieleden, docenten en hulpverleners over het (gaan) studeren met een psychiatrische aandoening. Op het symposium worden plenaire lezingen en workshops gehouden:

Sprekers:

Laura Reitsma, studente fysiotherapie
Drs. Linda Voortman, Tweede Kamerlid voor Groen Links (o.v.)
Dr. Lies Korevaar, Lector Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen
Dr. Tom van Wel, psycholoog/onderzoeker, Altrecht, afdeling ABC
Majanka Enserink, afgestudeerd SPH-studente

Workshops;

·         Openheid geven over je achtergrond op school     

Begeleid Leren voor jongeren met autisme
Een individueel Begeleid Leren-traject       
Begeleid Leren in de jeugdpsychiatrie
Een lotgenotengroep                        
Toeleidingscursus Impuls                                          
Kiezen van een vervolgopleiding voor middelbare scholieren met autisme         
Omgaan met psychische aandoeningen voor docenten                                        
Vaardigheden op school                                          
Ervaringsdeskundigen opleiden                   
Het symposium is bedoeld voor studenten/cliënten, docenten en decanen mbo, hbo en wo, medewerkers zorg en welzijn (o.a.  verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, psychiaters, trajectbegeleiders, casemanagers), familieleden, medewerkers arbeidsreïntegratie. Het symposium is daarnaast van belang voor vertegenwoordigers van belangenorganisaties, managers, beleidsmakers en onderzoekers.

Plaats: De Eenhoorn in Amersfoort. Kosten: € 195,-; studenten/cliënten € 35,-

Als u belangstelling hebt, wilt u dan het symposium alvast in uw agenda reserveren. U kunt uw belangstelling ook kenbaar maken aan mw. Annabelle Gerritsen of mw. Adriana van Dalfsen, e-mail: info@rehabilitatie92.nl, tel. 030-2145002. U krijgt de symposiumbrochure dan eind augustus / begin september toegestuurd.Terug naar agenda-overzicht
sluit venster