U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Agenda

Lezing: Herstel en filosofie

Datum: 02-03-2018

Tijd: 13:30 - 17:00

Locatie: Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

Sanne van Driel heeft filosofie gestudeerd aan de Universiteit voor Humanis-tiek en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze won in 2014 de aanmoedigings-prijs van de Stichting Psychiatrie en Filosofie voor haar boek ‘De strijd van het kleine meisje. Een filosofie van anorexia.' Hierin verbindt ze haar eigen ervarin-gen met anorexia met het filosofisch gedachtegoed van onder meer Foucault en Deleuze. Sindsdien heeft ze binnen en buiten de ggz voor diverse opdrachtge-vers gewerkt, zoals non-profit organisaties, onderwijsinstellingen, onderzoeksin-stellingen en levensbeschouwelijke organisaties. Sinds vorig jaar werkt ze bij de Universiteit van Tilburg aan een onderzoek over depressie.
Henk Oosterling (1952) is filosoof. Na een sportcarrière en leraarschap in de Japanse zwaardvechtkunst - kendo - doceerde hij tot 2018 als universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit. Vanuit zijn onderzoek naar creativi-teit in kunstpraktijken ontwikkelde hij een relationele filosofie, waarin de mens als een knooppunt verschijnt in netwerken. In 2016 kwam bij uitgeverij Boom zijn boek Waar geen wil is, is een weg uit waarin hij vanuit de rijke filosofische tradities van zowel West als Oost laat zien hoe het niet-willen soms zo veel meer ruimte schept voor het handelen dan het doelgerichte streven. Hij biedt daarin filosofische openingen om de onverschilligheid ten aanzien van lijden van anderen om te zetten in interesse, empathie en compassie. Sinds 2004 geeft hij dit o.a. vorm in het onderwijsproject Rotterdam – Vakmanstad. Daarbij gaat hij uit van een drievoudig en duurzaam gezondheidsconcept - ECO3: fysiek, sociaal en mentaal - waarin hij naast zijn filosofische inzichten ook gebruikmaakt van zijn ervaring in de vechtsport en zijn onderzoek naar kunstpraktijken.

 

Klik hier voor de uitnodigingTerug naar agenda-overzicht
sluit venster