U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Agenda

Maakt de GGZ gelukkig?

Datum: 09-11-2011
 
Geluk. Een zaak voor de GGZ?

Het streven naar geluk is een universeel kenmerk van de mens. Iedereen wil gelukkig worden op zijn of haar eigen manier. Het menselijke geluk wordt bepaald door de mate waarin een persoon zin aan zijn leven weet te geven en door het hebben van een overstijgend levensdoel dat richting aan het leven geeft. Het kunnen ontwikkelen van persoonlijke talenten is daarbij erg belangrijk. Dit geldt ook voor goede relaties met anderen. Verder draagt het goed kunnen voorzien in het levensonderhoud van jezelf en dat van anderen bij aan geluk. 
 

Bekijk hier het programma : >> details programma

U kunt zich hier inschrijven : >> schrijf u hier in


 
Gelukkige mensen vinden geven belangrijker dan nemen. Zij hebben vooral een positieve levenshouding die zij steeds opnieuw inzetten voor zichzelf en voor anderen. Voorwaarde voor gelukkig zijn houdt ook de acceptatie in van je eigen levenssituatie met alle onvermijdelijke teleurstellingen, angsten en onzekerheden. Is menselijk geluk nu een zaak voor de GGZ? We praten er weinig over in expliciete bewoordingen.
De dagelijkse GGZ-praktijk lijkt vooral in het teken van psychopathologie, gedragsproblemen en sociaal beperkt functioneren van patiënten. We zetten een reeks van therapieën in om deze problemen te verminderen of zelfs op te heffen. Maar hoe verhouden al deze activiteiten zich nu tot het geluk van de patiënten die aan onze zorg zijn toevertrouwd? Draagt deze zorg wel altijd bij aan hun geluk? En hoe gaan we als hulpverleners om met ons eigen geluk? Is de wijze van omgang met de patiënt niet een spiegel van de mate waarin we onszelf gelukkig voelen in ons werk, en breder: in deze wereld? Er zijn vele middelen en methodes beschikbaar om mensen gelukkiger te maken. En de effectiviteit ervan is vaak ook nog wetenschappelijk bewezen! We zouden er als professionals veel meer aan kunnen doen om deze in te zetten in onze dagelijkse beroepspraktijk en zo het positieve streven naar geluk een meer prominente plaats te geven. Daarover gaan we met elkaar in debat!

Dit symposium wordt georganiseerd door Altrecht GGZ in samenwerking met Stichting Sympopna.
Het symposium vindt plaats op 9 november 2011 naar aanleiding van het 550-jarig bestaan van Altrecht GGZ. Op deze dag zullen verschillende prominente sprekers aan het woord komen over het thema geluk. Zij zullen dit doen vanuit verschillende perspectieven: het filosofische, het maatschappelijke en het organisatorische. Maar vooral zal de dagelijkse GGZ-praktijk centraal staan en zal worden ingegaan op de vraag hoe we als hulpverleners bij kunnen dragen aan het geluk van onze patiënten en van onszelf.

Het zal een inspirerende dag worden. U bent van harte welkom!


Comite van aanbeveling

Drs. Roxanne Vernimmen,
voorzitter Raad van Bestuur Altrecht GGz
Drs. Marleen Barth,
voorzitter GGZ-Nederland
Prof. Dr. Rutger Jan van der Gaag,
voorzitter NVvP
Dr. Marjan Kaljouw,
voorzitter V&VN

De programmacommissie

Drs. Wim Snellen,
P-opleider Altrecht GGz (voorzitter)
Drs. Koen Wouda,
manager Altrecht GGz (voorzitter)
Dr. Arjan Braam,
A-opleider Altrecht GGz
Casper Nusselder,
bestuurslid Stichting Sympopna
Dr. Berno van Meijel,
lector GGZ-verpleegkunde Hogeschool Inholland


Namens Stichting Sympopna,

Fred Koops MBA
Voorzitter

Stichting Sympopna
Postbus 15
3720 AA Bilthoven
t. 06 83191953
f. 030 2282791
e. info@sympopna.nl
i. www.sympopna.nl

XSOnline webdesign & Internet solutions - voor bouw website & mailings - www.xsonline.nl
 


Terug naar agenda-overzicht
sluit venster