U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Agenda

Agressie en dwangtoepassing

Datum: 13-02-2013

Locatie: De Reehorst Ede

Kijk op : www.sympopna.nl voor meer informatie.

De Reehorst Ede

Congres Agressie en Dwangtoepassing, leren van elkaar


Dit congres wordt georganiseerd in samenwerking met het expertisecentrum agressiemanagement van Aventurijn / Altrecht GGZ.

Aventurijn biedt behandeling aan psychiatrische patiënten met zeer uiteenlopende diagnosen en met moeilijk en agressief gedrag. Er wordt wetenschappelijk onderzoek op dit terrein verricht en de instelling werkt aan een breed scholingsaanbod op het gebied van agressiemanagement. Daardoor is het expertisecentrum uitgegroeid tot een kennisbron van betekenis op het gebied van omgaan met agressie en dwang & drang. Tijdens dit nationaal congres willen wij u op de hoogte stellen van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van agressie, agressiemanagement en de toepassing van dwang & drang. Tijdens het plenaire ochtendprogramma zal een drietal toonaangevende sprekers een algemene inleiding geven. Het programma zal starten met prof. dr. Len Bowers, hoogleraar aan het King’s College te Londen. Hij is internationaal een toonaangevend deskundige op het gebied van agressie en agressiemanagement. Daarna zal prof. dr. Niels Mulder van de Erasmus Universiteit en de Parnassia Bavo Groep een beeld schetsen van actuele ontwikkelingen op het gebied van dwang & drangtoepassing. Het ochtendprogramma wordt afgesloten met een presentatie van dr. Rob Heerdink van de Universiteit Utrecht, die op toegankelijke wijze in zal gaan op de farmacologische behandeling van agressie bij uiteenlopende doelgroepen.

In het middagprogramma zullen de thema’s agressie, agressiemanagement en dwang & drang uitgewerkt worden in deelprogramma’s voor vier verschillende doelgroepen. We richten ons op volwassenen in behandeling in de GGZ, op jeugdigen, op forensische patiënten en op cliënten met een verstandelijke beperking.
Met moderne media maken we er een dynamische dag van. De dag wordt – onder het genot van een drankje – interactief afgesloten met discussie.
U bent – mede namens de voorzitter van de programmacommissie prof. dr. Henk Nijman en de directeur van Aventurijn drs. Floor van Dijk – van harte uitgenodigd. Terug naar agenda-overzicht
sluit venster