U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Agenda

Symposium: Somatiek en leefstijl in de ggz

Datum: 15-02-2018

Locatie: Hogeschool Inholland Diemen

Klik hier voor meer informatie

Onderzoek bevestigt in toenemende mate dat de lichamelijke gezondheid van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) veel aandacht behoeft. De levensverwachting van deze groep patiënten is gemiddeld 15 tot 20 jaar korter vergeleken met mensen uit de reguliere bevolking. Het risico is vooral verhoogd op ziektes zoals hart- en vaataandoeningen, diabetes, infectieziekten en diverse soorten kanker. Niet alleen de levensduur, maar ook de kwaliteit van leven wordt sterk nadelig beïnvloed door deze lichamelijke aandoeningen. De oorzaken zijn complex en divers. Zo weten we dat het psychiatrisch ziektebeeld zelf invloed heeft op de lichamelijke gezondheid, bijvoorbeeld via genetische factoren en gedrag. Ook is bekend dat de psychofarmaca van invloed zijn op de gezondheid, onder meer doordat zij bijdragen aan toename van gewicht van patiënten. Verder is het van belang om de leefstijl goed in ogenschouw te nemen: weinig bewegen, ongezonde voeding, roken en middelengebruik dragen sterk bij aan een slechte gezondheid.

Dat hier een belangrijke taak ligt voor patiënten zelf, voor hulpverleners en familieleden is evident.

De afgelopen twee jaren is het project ‘Leefstijl En Fysieke gezondheid van patiënten met EPA’ (LEF) uitgevoerd, met als doel de implementatie en de effecten te onderzoeken van een interventieprogramma voor somatische screening en leefstijlbevordering bij patiënten met EPA. Dit mini-symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van de afronding van dit project. We kunnen er veel van leren en daarom willen we de bevindingen graag met u delen. Naast de resultaten van dit LEF-project belichten we tevens diverse aspecten van het thema gezondheid in de GGZ. Vragen worden beantwoord als: Hoe ernstig is het probleem ten aanzien van de lichamelijke gezondheid van patiënten met een ernstige psychische aandoening? Wat moeten we er als eerste aan doen en wie kan daaraan een bijdrage leveren? Hoe kunnen we noodzakelijke veranderingen realiseren in de weerbarstige GGZ-praktijk met alle ontwikkelingen die gaande zijn? En: welke bijdrage kan ikzelf leveren binnen mijn alledaagse werk?

 Terug naar agenda-overzicht
sluit venster