U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Agenda

Studiedag: Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Datum: 15-09-2015

Tijd: 09:30 - 17:00

Locatie: NBC de Blokhoeve, Nieuwegein

Klik hier voor meer informatie

De overheveling van het Beschermd Wonen (ggz) naar de (centrum)gemeenten is een feit, de transitie is echter nog volop in ontwikkeling. In iedere regio zoeken gemeenten en veldpartijen elkaar op om met elkaar oplossingen te vinden voor onduidelijkheden die zijn opgetreden. Tegelijkertijd zijn regio’s bezig om met elkaar en met de betrokken partijen naar de toekomst te kijken en gezamenlijk beleid te ontwikkelen. Zodat goede zorg aan deze kwetsbare groep burgers mogelijk wordt en uitvoeringsplannen gerealiseerd kunnen worden. In de periode van september 2015 tot april 2016 zal de VNG de regio’s hier ook bij ondersteunen met het programma Opvang en Bescherming.

Dit jaar organiseren de VNG, GGZ Nederland, de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie voor de tweede keer de Studiedag Beschermd Wonen op dinsdag 15 september. Deze studiedag is tegelijk de aftrap van de ontwikkeling van regionale beleidsplannen binnen het programma Opvang en Bescherming. Het gaat om brede beleidsplannen voor zowel beschermd wonen en maatschappelijke opvang, mede daarom is ook de dag van de maatschappelijke opvang dit jaar ondergebracht bij de studiedag. In het programma zijn daarom ook specifieke thema’s opgenomen die bij de opvang spelen.

Het ministerie van VWS is in dat kader ook mede-organisator van deze dag.

Wat heeft de studiedag u te bieden? 
Informatie! 
U kunt informatie halen over de laatste stand van zaken rondom verschillende onderwerpen zoals de uitkomsten van de VNG commissie toekomst, afspraken rondom de landelijke toegang,screeningsinstrument, het verdeelmodel, afspraken over de kwaliteitsagenda, etc.
Kennis! Experts denken met u mee over de vraagstukken waar u dagelijks mee te maken heeft. Denk aan gegevensuitwisseling, woonvraagstukken, inkoopbeleid, zelfregie versterkende netwerken, etc.
Inspiratie! Succesvolle initiatieven, out of the box denkers en innovatieve initiatieven krijgen deze dag een podium om u te prikkelen en te inspireren.
Netwerk! Er is volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaring en kennis uit te wisselen.Terug naar agenda-overzicht
sluit venster