U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Agenda

Zorgzwaartepakketten

Datum: 17-01-2011

Tijd: 13:30 - 16:30

Locatie: Utrecht

Meer weten over zorgzwaartepakketten? Hebt u klachten of ziet u knelpunten? Dan is deze bijeenkomst voor u: Op maandag 17 januari van 13.30 tot 16.30 uur organiseert het Landelijk Platform GGz in samenwerking met LOC een gratis bijeenkomst over zorgzwaartepakketten. Ypsilon nodigt u van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen in de vergaderruimte MEE Nederland (in het pand van LPGGz), Maliebaan 71 H, 3581 CG Utrecht. De zaal is vanaf 13.00 uur open en er wordt gezorgd voor een lunch. Maar moet u snel zijn : U kunt zich tot uiterlijk 12 januari 2011 aanmelden bij het secretariaat van het LPGGz: secretariaat@platformggz.nl, 030-2363765. Deelnemers krijgen vooraf een bevestiging toegestuurd.

Op deze middag krijgt u o.a. informatie van degene (Martijn Laterveer) die namens de cliënten- en familieorganisaties daar contact over onderhoudt met VWS, Ook zijn er nu twee kleine deelonderzoekjes gedaan door Nic Vos de Wael en Lotte Kits, waar ze iets over gaan vertellen. De bijeenkomst kwam er op verzoek van Ypsilonkaderlid Ria Trinks. Doel van de bijeenkomst is informatie te geven vanuit cliëntperspectief over stand van zaken rond zorgzwaartebekostiging en de activiteiten van cliëntenorganisaties, met name LPGGz en LOC, daarbij en het inventariseren van vragen en knelpunten vanuit cliënten- en familieperspectief. Aan het eind van de bijeenkomst willen we een overzicht hebben van de belangrijkste punten waarop extra actie gewenst is. 

De systematiek van zorgzwaartepakketten is nu enige jaren oud; de gevolgen voor cliënten worden langzaam duidelijk. In de themagroep pakketmaatregelen is dit onderwerp regelmatig aangeroerd. Enerzijds is er behoefte aan meer informatie, anderzijds constateren cliënt- en familievertegenwoordigers knelpunten waarop actie gewenst is. De vragen en knelpunten hebben betrekking op de systematiek van zorgzwaartebekostiging als zodanig, op de informatievoorziening en ondersteuning aan cliënten, op de indicatiestelling, op regie en keuzevrijheid bij de vertaling van zzp naar zorgleefplan, enzovoort.Terug naar agenda-overzicht
sluit venster