U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Agenda

De Zorg in Beweging

Datum: 18-11-2010

Locatie: Zwolle

Jaarlijks schizofreniecongres van het kenniscentrum Phrenos (voorheen schizofreniestichting) te Zwolle:

De zorg in beweging 

Veranderde inzichten in de diagnostiek en behandeling van schizofrenie hebben de zorgverlening de afgelopen jaren sterk in beweging gebracht. Dit jaar verschijnt de nieuwe Richtlijn Schizofrenie waarin, op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, de beste behandeling en begeleiding bij schizofrenie wordt beschreven. Het congres wil een tussenstand weergeven in de beweging naar een nieuw concept, nieuwe zorgtrajecten en nieuwe interventies.

De plenaire lezingen in de ochtend gaan in op verschillende thema's rond deze ontwikkelingen. Ingegaan wordt op feit en fictie over schizofrenie in de historie, het aandeel van de familie / de triade, de invloed van professionals op stigmatisering, de onderliggende psychologische processen bij psychosen en de blijvende relevantie van cognitieve stoornissen bij schizofrenie.

In de middag volgt een uitgebreid interactief programma met 30 verschillende workshops, 2 parallel-symposia, 6 onderzoekspresentaties, posters en een informatiemarkt.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor professionals die actief zijn in de behandeling/begeleiding/ rehabilitatie van mensen met schizofrenie (o.a. verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, psychiaters, artsen, sph-ers, vaktherapeuten, trajectbegeleiders, casemanagers, ervaringsdeskundigen, woonbegeleiders). Het congres is daarnaast van belang voor managers, beleidsmakers, onderzoekers, cliënten, familieleden en vertegenwoordigers van belangenorganisaties.
 

Informatie: kcphrenos.nlTerug naar agenda-overzicht
sluit venster