U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Agenda

Presentatie: De ontdekking van kwaliteit. Theorie en praktijk van relationeel zorg geven

Datum: 21-06-2018

Tijd: 16:30 - 20:00

Locatie: Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Klik hier voor meer informatie

Het kwaliteitsdenken in zorg en welzijn heeft de laatste jaren belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Die kunnen aan kracht winnen door ze verder te verdiepen. Dat is wat prof. dr Andries Baart, samen met zijn directe collega’s en betrokkenen uit het veld heeft gedaan. Op 21 juni verschijnt van zijn hand het boek De ontdekking van kwaliteit. Theorie en praktijk van relationeel zorg geven. Ter gelegenheid daarvan organiseert Stichting Presentie een masterclass.

Over kwaliteit kan vanuit de bedrijfskunde worden nagedacht, of vanuit de filosofie of bijvoorbeeld in operationele termen. Alle drie de manieren van denken hebben hun verdiensten maar ook hun moeilijkheden en beperkingen. Bepleit wordt een kritische reflectie op zorgkwaliteit vanuit zorgethiek en presentie. Werkelijk goede zorg, zo wordt aannemelijk gemaakt, komt immers onvermijdelijk relationeel tot stand. En dat stelt eisen aan de professionaliteit (bijvoorbeeld minder gehoorzaam en vooral praktisch wijs) en dus aan de kwaliteitsstandaarden. Die worden in het boek systematisch uitgewerkt in een model. Een model dat helpt om heel praktisch, langs vier ingangen (menselijkheid, bekommernis, herbergzaamheid en fatsoenlijk zijn) een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van zorg, hulp of dienstverlening: kwaliteit is nooit evident, ze moet worden ont-dekt.
Met dit ZorgEthisch Model (ZEM) is jarenlang ervaring opgedaan in de praktijk en zo is geleerd hoe ermee gewerkt kan worden.

Over dit denken over kwaliteit en de praktische implicaties daarvan praten wij u bij tijdens de masterclass op 21 juni in de vooravond. U ontvangt bij die gelegenheid tevens vers van de pers het boek.Terug naar agenda-overzicht
sluit venster