U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Agenda

Webinar: A life less lonely, over relaties en eenzaamheid bij mensen met ernstige psychische problemen

Datum: 23-04-2021

Tijd: 13:00 - 15:30

Locatie: Online

Klik hier voor meer informatie

Mensen zijn op vele manieren onderling verbonden en op elkaar aangewezen. In ons eentje kunnen we immers niet in onze emotionele, sociale en materiële behoeften voorzien. Daarvoor is enig ‘sociaal kapitaal’ nodig: relaties die gekenmerkt worden door wederkerigheid en onderling vertrouwen, en die ons in staat stellen om ieders wensen en doelen te realiseren. Vooral duurzame verbindingen – zoals familiebanden, vriendschappen en partnerrelaties – zijn hierbij van groot belang.

Dikwijls ontbreekt het aan gerichte ondersteuning bij het aangaan en behouden van sociale contacten en relaties. Mogelijk onderschatten hulpverleners de problemen en wensen van hun cliënten op dit gebied, achten zij zichzelf onvoldoende in staat om cliënten hierin goed te ondersteunen of zien zij ondersteuning op dit gebied niet als hun rol. Specifieke kennis en vaardigheden op dit gebied zijn vaak te weinig voorhanden. Tegelijkertijd weten we dat de steun van familie, vrienden en medecliënten minstens zo belangrijk is als professionele steun. Verder moet er op het gebied van sociale relaties volop gebruik worden gemaakt van ervaringskennis. Zo bieden zelfhulp- en herstelgroepen goede gelegenheden om het isolement te doorbreken, sociaal kapitaal op te bouwen, en zelfvertrouwen op het gebied van relaties op te doen.Terug naar agenda-overzicht
sluit venster